IREDO

Společnost XT-Card realizuje na základě vítězství ve výběrovém řízení projekt Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje pro organizátora regionální dopravy OREDO s. r. o.

Základním přínosem je interoperabilita (vzájemná uznatelnost) karet v systému. Dlouhodobě se předpokládá paralelní souběh BČK OREDO a In-Karty, přičemž není do budoucna nijak vyloučeno zajištění interoperability s dalšími kartovými systémy pro veřejnou dopravu s totožnou úrovní bezpečnosti a důvěryhodnosti.

V krátkodobé budoucnosti se dále předpokládá zachování stávajících karet dopravců (při zachování všech jejich stávajících funkcí) a jen pozvolný přechod na BČK OREDO. BČK OREDO i pak může být vybavena specifickým potiskem dopravce tak, aby cestující poznal jedinou změnu v oblastním rozšíření platnosti karty v celém integrovaném dopravním systému.

Více o projektu naleznete na stránkách OREDO