Karetní systém Moravskoslezského kraje

Společnost XT-Card realizovala na základě veřejné zakázky na Dodávku Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje zajištění

 • bezpečnosti systému elektronického odbavení cestujících pomocí bezkontaktní čipové karty MS kraje,
 • dodala nástroje pro zajištění vyúčtování plateb pomocí elektronické peněženky a rozúčtování časových jízdních dokladů (dlouhodobých i krátkodobých),
 • vybavení pro kontrolu a správu odbavovacích terminálů zapojených do elektronického odbavení cestujících

Splněním těchto cílů dostal objednatel možnost provozování karetního systému Moravskoslezského kraje nezávislé na dodavatelích odbavovacích zařízení i na jednotlivých dopravcích.

V návaznosti na zadání projektu XT-Card zajistil řešení ve třech oblastech Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje:

1. Bezpečnostní infrastruktura Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje

Základním požadavkem bylo zajištění nevyššího možného zabezpečení veškerých spravovaných zařízení (odbavovacích zařízení, revizorských čteček, kontaktních míst, pracovišť pro prodej jízdného, atd.) a tím i nejvyšší dosažitelná bezpečnost celého řešení. To vyžadovalo a následně byly provedeny:

 • dodávka a implementace SAMs modulů (Security Access Modules) pro zajištění bezpečného přístupu na karty,
 • dodávka a implementace zařízení HSMs (Hardware Security Modules) pro bezpečné generování, uchovávání, distribuci, zálohování a archivování klíčového hospodářství včetně podpory výroby SAMs modulů,
 • vypracování dokumentace HSMs a SAMs,
 • školení odborného personálu Kodisu.

2. Clearingový systém Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje

Pro naplnění základního požadavku zajištění funkcí zúčtovacího (transakčního) systému, ve kterém budou shromažďovány a vyhodnocovány údaje o všech provedených transakcích, a to jak skrze dopravní aplikaci, tak skrze aplikace Elektronické Peněženky (EP) byly realizovány následující body a položky:

 • systém pro rozúčtování transakcí uskutečněných Elektronickou Peněženkou EP v rámci Moravskoslezského kraje,
 • systém pro rozúčtování transakcí uskutečněných hotovostně v rámci Moravskoslezského kraje,
 • systém centrální správy karet Moravskoslezského kraje všech dopravců,
 • systém podpory centrální evidence zakázaných karet (Black-list) v rámci Moravskoslezského kraje,
 • podpora webového portálu pro informování držitelů karet o transakcích uskutečněných elektronickou peněženkou a vkládání ztracených nebo zcizených karet na Black-list a odstraňování karet z Black-listu při jejich nalezení držiteli karet,
 • čipové karty MIFARE DESFire 8k EV1 k testování nahrávání aplikací Moravskoslezského kraje,
 • vypracování projektové dokumentace clearingového systému,
 • dodávka a implementace clearingového systému včetně poskytnutí příslušných licencí,
 • dodávka hardware komponentů a programové úpravy a revize,
 • školení odborného personálu Kodisu.

3. Terminal Management Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje

Pro zajíštění správy autorizovaných akceptačních zařízení včetně monitorování činností a stavů jednotlivých akceptačních zařízení, poruchových stavů, atd, bylo na základě zadání, cílů a požadavků byly uskutečněny:

 • dodávka a implementace Terminal Managementu systému včetně poskytnutí příslušných licencí,
 • zajištění přenosu dat (včetně jejich šifrování a dešifrování) ze spravovaných akceptačních zařízení zadavatele,
 • software pro přepravní kontrolu,
 • zajištění přenosu dat ze zařízení TELMAX s.r.o.,
 • zajištění přenosu dat ze zařízení Mikroelektronika spol. s r.o.,
 • zajištění přenosu dat ze zařízení EMTEST ČR spol. s r. o.,
 • zajištění přenosu a aktualizací Black-listů,
 • zařízení pro přepravní kontrolu (revizorské čtečky) včetně firmware,
 • dodávka hardware komponentů a programové úpravy a revize,
 • školení odborného personálu Kodisu.

Dodavatel se rovněž zavázal k implementaci a zajištění přenosu dat z dalších zařízení a z dalších systémů dalších subjektů do systému, kromě tří výše uvedených.