Chystáte se na Colours of Ostrava? K jízdě MHD vám postačí bezkontaktní karta

První 2 týdny ostrého provozu má za sebou unikátní systém jízdného v Ostravě, který umožňuje ve všech prostředcích MHD provozovaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. platit bezkontaktní platební kartou. Mezi prvními budou jeho výhody moci ocenit především návštěvníci moravskoslezské metropole, kteří se chystají na hudební festival Colours of Ostrava či jiné letní akce. Stejnou možnost mají v rámci Evropy pouze obyvatelé a návštěvníci Londýna.

Ostrava, 13. července 2016 - První 2 týdny ostrého provozu má za sebou unikátní systém jízdného v Ostravě, který umožňuje ve všech prostředcích MHD provozovaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. platit bezkontaktní platební kartou. Mezi prvními budou jeho výhody moci ocenit především návštěvníci moravskoslezské metropole, kteří se chystají na hudební festival Colours of Ostrava či jiné letní akce. Stejnou možnost mají v rámci Evropy pouze obyvatelé a návštěvníci Londýna.

Nové řešení, spuštěné 30. června, je revoluční v tom, že cestující nemusí dopředu zjišťovat délku trasy, druh jízdného, ani plánovat počet jízd během dne. Vše za něj optimálně vyhodnotí nový systém plateb bezkontaktními kartami. Vítaná změna je to nejen pro obyvatele Ostravy, ale především pro její návštěvníky a cizince, kteří nemají dokonalý přehled o vzdálenostech či optimálních tarifech vhodných pro jejich jízdu MHD.

A jaké jsou 3 hlavní výhody nového systému?

  1. Cestující nepotřebuje papírovou jízdenku – pouze bezkontaktní platební kartu, kterou přiloží k terminálu při vstupu i výstupu z MHD.
  2. Systém vyhodnocuje cestovní výdaje za celý den a optimalizuje tarify tak, aby byly co nejvýhodnější pro cestujícího. Ten nemusí mít celý den rozplánovaný, a přesto nezaplatí za dopravu po Ostravě víc, než je nezbytně nutné.
  • Příklad – Projezdí-li cestující v jednom dni 7 dvacetikorunových (přestupních) jízdenek, nezaplatí 140 Kč, ale pouze 80 Kč, protože nejvýhodnějším řešením pro jeho potřeby byla celodenní jízdenka v této hodnotě. Vyhodnocení a zúčtování platby za jízdné probíhá automaticky na závěr každého cestovního dne (ten začíná ve 3:00 a končí ve 2:59 následujícího dne).
  1. Pokud cestující nepojede déle než 10 minut, zaplatí pouze 14 korun. Bude-li jeho jízda trvat déle, nebo bude-li přestupovat v časovém rozmezí do 30 minut, zaplatí 20 korun.

Přehled o zúčtovaných platbách získá každý uživatel nejen z výpisu účtu ke kartě vedenému, ale i v online rozhraní, které bylo speciálně pro tyto účely vytvořeno. Více informací o placení jízdného bezkontaktními platebními kartami je k dispozici na webu ostravského Dopravního podniku:

www.dpo.cz/jizdne/platebni-karta.html .

Dokumenty ke stažení