Personalizace karet VUT

Společnost XT-Card a.s. se stala od září 2012 dodavatelem čipových bezkontaktních karet platformy MIFARE pro Vysoké učení technické v Brně (VUT). Předmětem dodávky jsou karty studentů univerzity, kombinované s kartou ISIC. Dodávané řešení zahrnuje zajištění polotovarů karet s čipem MIFARE, jejich následná plnobarevná oboustranná personalizace identifikačními prvky ISIC a variabilními prvky (fotografie, identifikace studenta, variabilní QR nebo čárový kód). XT-Card a.s. dále zajišťuje vlastním vývojem zajištěným automatizovaným zařízením generování výstupního datového souboru pro VUT, který obsahuje spárované informace o datové personalizaci (QR kód, čárový kód...) s jedinečnou elektronickou identifikací průkazu danou elektronickým čipem karty. S využitím tohoto zařízení je proces následný po grafické personalizaci velmi rychlý, neboť odpadá dříve v takovýchto projektech potřebná manuální práce s následným ručním párováním elektronické identifikace čipu a grafické identifikace.