COMINFO

Společnost COMINFO je založena na tradici od roku 1990 a od svého vzniku budovala svoji pozici na sofistikovaném vývoji elektronických komponent, vlastního softwarového řešení a vývoje mechanických komponent. Schopnost synergie jednotlivých vývojových týmů nám dává možnost uplatnění našich výrobku na náročných trzích celého světa.

Veškeré vývojové, výrobní, distribuční a servisní činnosti jsou soustředěny ve Zlíně v areálu na ploše 23.000 m2. Distribuce výrobků je realizována prostřednictvím vyškolené partnerské sítě v jednotlivých zemích světa.

Více na stránkách Cominfo, a.s.