Dopravní čipová karta

Využití čipových karet v segmentu veřejné hromadné přepravy osob je moderní a efektivní způsob odbavování cestujících. Na kartách je implementována dopravní aplikace, která zahrnuje např. síťovou jízdenku, různé slevové průkazy či elektronickou peněženku. Technologie dále umožňují na jedné kartě provozovat více aplikací různých provozovatelů služeb a je připraven integrovaný elektronický jízdní doklad pro Integrované Dopravní Systémy.

  • Moderní bezkontaktní čipová technologie MIFARE DESFire.
  • Uživatelsky přívětivé, spolehlivé a rychlé odbavení cestujících.
  • Vysoká bezpečnost v průběhu celého životního cyklu.
  • Možnost rozšíření o další aplikace (městská karta, elektronická jízdenka).

XT-Card získal zkušenosti na projektu In-karta Českých drah, kde XT-Card realizoval návrh a dodávku card management systému, jeho správu a zabezpečení prostřednictvím moderní technologie Host Security Module (HSM). Dále XT-card vytvořil informační portály In-karty a zajistil analýzu a
dodávku SW a HW pro terminály front office. V rámci projektu In-karty Českých drah dodal XT-Card systém elektronické peněženky, která je důležitou aplikací pro odbavování plateb v rámci Českých drah a významným rozšířením funkcí In-karty. XT-card také navrhl architekturu
systémů a dodal SW.

XT-Card rovněž spolupracoval na projektu opencard®, kde realizoval zabezpečení systémů, dodal odbavovací zařízení revizorů a vybavil akceptační místa.