ČSAD SVT

Společnost se zaměřuje především na vývoj a provozování informačních systémů pro oblast dopravy a služeb, které s těmito činnostmi souvisejí.

V současné době jsou hlavními produkty:

  • rezervační a předprodejní systém AMSBUS užívá v současné době téměř 250 prodejců a všichni významní dopravci z ČR a SR
  • prodej jízdenek prostřednictvím systému AMSBUS ve vlastních předprodejních kancelářích v Praze (Florenc, Černý Most, Želivského, Roztyly a Knížecí) a prostřednictvím rezervace a prodeje online
  • clearingový systém CARDS EXCHANGE provozovaný pro autobusové dopravce ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Ústeckém kraji, dopravce skupiny ICOM transport a.s. a Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
  • internetový magazín o autobusové dopravě BUSportál

Zabývá se poradenskými službami, zejména v oblasti integrovaných dopravních systémů.

Podílí se na řešení projektů v rámci programu CONNECT, který je financován EU. Do programu je zahrnuta implementace clearingového systému CARDS EXCHANGE ve Středočeském kraji a vývoj samoobslužného informačního stojanu pro vyhledávání optimálního spojení veřejnou hromadnou dopravou, který slouží i nevidomým a slabozrakým spoluobčanům.

Disponuje certifikovanými specialisty na databázové systémy Informix a DB2, je partnerem firmy IBM.

Má implementovaný a certifikovaný systém jakosti v souladu s mezinárodní normou ISO9001:2008. Systém pomáhá nejen trvale zlepšovat naše vztahy k zákazníkům a obchodním partnerům, ale také zlepšovat a zefektivňovat řízení jednotlivých procesů ve společnosti a řízení společnosti jako celku.

Více na stránkách ČSAD SVT Praha