ODP-software

Společnost byla založena v polovině roku 1995 a od svého vzniku se soustředila především na problematiku informačních a automatizačních systémů v železniční dopravě, zvláště v oblasti odbavování cestujících a tvorby software pro řízení technologických procesů.

Předmět činnosti společnosti

V současnosti jsou hlavním předmětem činnosti firmymobilní pokladní systémy pro odbavení cestujících na železniciavývoj a podpora systémů s bezkontaktními čipovými kartami.

  • V České republice je v provozu na tratích Českých drah i téměř všech soukromých železničních dopravců již více než 1600 našich přenosných pokladen POP. Pro všechna tato zařízení zajišťujeme softwarovou údržbu a realizujeme všechny programové i datové úpravy respektující nové požadavky provozovatelů.
  • V oblasti bezkontaktních čipových karet je zapojena do projektu In-karta Českých drah a úspěšně realizovala vlastní systém zákaznických bezkontaktních čipových karet pro společnost Viamont a.s.
  • V roce 2006 ve spolupráci realizovala projekt mobilního systému pro prodej zboží na palubách letadel ČSA, kde je v současnosti nasazeno přes 100 ks prodejních terminálů POP.FLY. 
  • Kromě těchto hlavních oblastí se věnuje programátorské činnosti včetně vývoje ovladačů, tvorbě software pro handheldy a PDA, atd. dle přání a požadavků zákazníků.

Více na stránkách ODP - software, spol. s r.o.