Rozhovor s předsedou představenstva XT-Card a.s. Ing. Martinem Rejzlem uveřejněný na www.cianews.cz